Nejprodávanější produkty

Novinky

POSTUP PŘI PARKOVÁNÍ

U vstupní závory obdržíte po stisku tlačítka (Ticket) parkovací lístek. Chraňte ho před působením světla, horka a vlhka.

Parkovací lístek nechte viditelně ve vozidle.

Zaparkujte.

Na úrovni řady 12 se nachází autobusová zastávka. Upozorňujeme, že zastávka autobusu na letišti se nachází na centrálním autobusovém terminálu (nástupiště 1) v oblasti příletů!

Autobus je v ceně a jezdí každých 15 minut! Jízdní řád je k dispozici ZDE

Po příletu přejděte na autobusovou zastávku před příletovou halou (stejná jako pro odlet) a odjeďte autobusem zpět na parkoviště.

Při návratu na parkoviště u výjezdní závory zaparkujte u platebního terminálu.  Zasunete vjezdový lístek a objeví se příslušné parkovné, pak zasunete předplacenou časovou kartu zakoupenou u nás a vjezdový lístek se vrátí označený zpět. Pokud se objeví nedoplatek, došlo k překročení doby parkování uvedené na časové předplacené kartě a je nutno ho doplatit přímo u terminálu. Doplatek lze uhradit platební kartou, nebo hotovostí v měně EUR. Při výjezdu z parkoviště zasunete vjezdový lístek do terminálu. Nato se brána otevře a parkoviště opustíte.

Přejeme Vám šťastný návrat domů!

Příjezd na letiště

Po dálnici A4 – výjezd letiště
Výjezd směr Fischamend West
Na semaforu zahnete doprava na silnici B9

Po cca 1,5 km uvidíte vlevo vjezd na parkoviště Mazur

Příjezd od východu po A4 

Výjezd Fischamend
Vlevo směr letiště – kolem letiště projedete

Po cca 2 km uvidíte vlevo vjezd na parkoviště Mazur

Příjezd od jihu nebo od západu po A1, A21, A2 

Na dálničním uzlu Vösendorf použijete výjezd na S1

Poté sjedete u Schwechatu Ost
Na následujících třech kruhových objezdech se držte ukazatelů na letiště, případně na Fischamend

Nebo zcela jednoduše podle následujících souřadnic GPS

N 48° 07‘ 42‘‘
E 16° 32‘ 27‘‘