Nejprodávanější produkty

Novinky

POSTUP PŘI PARKOVÁNÍ

U vstupní závory obdržíte po stisku tlačítka (Ticket) parkovací lístek

Chraňte ho před přímým slunečním zářením, horkem a vlhkem.

Parkovací lístek nechte viditelně ve vozidle.

Zaparkujte.

Pěšky jdete po směrových šipkách na směrový terminál - cesta trvá cca 5 minut.

Při návratu vložte vydaný ticket na letišti do automatu v příletové hale. Automat můžete najít i na okraji podchodu Parkplatz C cestou k odletům.

Po vložení se objeví příslušné parkovné, pak zasunete předplacenou časovou kartu zakoupenou u nás a vjezdový lístek se vrátí označený zpět. 

Ten poté použijte při opuštění parkoviště.

Příjezd na letiště

Po dálnici A4 – výjezd letiště
Výjezd směr Fischamend West
Na semaforu zahnete doprava na silnici B9

Po cca 1,5 km uvidíte vlevo vjezd na parkoviště Mazur

Příjezd od východu po A4 

Výjezd Fischamend
Vlevo směr letiště – kolem letiště projedete

Po cca 2 km uvidíte vlevo vjezd na parkoviště Mazur

Příjezd od jihu nebo od západu po A1, A21, A2 

Na dálničním uzlu Vösendorf použijete výjezd na S1

Poté sjedete u Schwechatu Ost
Na následujících třech kruhových objezdech se držte ukazatelů na letiště, případně na Fischamend