Nejprodávanější produkty

Novinky

Vzor reklamace

Zasílejte doporučeně na adresu provozovny s úplnými kontakty na Vás, děkujeme.

HZ KONTEJNERY s.r.o.

[provozovna uvedená na webových stránkách letiste-viden.cz]

 

Jméno a příjmení 

Ulice a č.p.

123 45 Město

email@email.cz

telefon: +420 123 456 789 

 

 

 

DOPORUČENĚ / EMAILEM

 

Obec, datum

 

REKLAMACE ZBOŽÍ

 

Ve vašem internetovém obchodě letiste-viden.cz jsem si objednal: [uveďte název produktu];

za cenu: [uveďte částku] Kč;

variabilní symbol daňového dokladu [uveďte variabilní symbol];

toto mi bylo doručeno dne: [uveďte datum].

 

Zboží, které mi bylo dodáno, vykazuje tyto vady: [popište vady].

 

Žádám o [poskytnutí přiměřené slevy / odstranění vady].

V případě, že vady nebude možné odstranit, žádám o [vrácení kupní ceny / dodání nového zboží].

 

V případě vracení kupní ceny žádám o vrácení poštovní poukázkou nebo na účet číslo [doplňtečísloúčtu].

 

Zakoupené zboží [vracím spolu s tímto dopisem / posílám samostatnou zásilkou].

 

S pozdravem,

 

 

 

[podpis]